ภาษาไทย Home www.watpananachart.com
Buddha's Life
Dhamma
Dhammapada
Buddhist Lent Day
Buddhism Practice
Wat in Thailand

 
 
 
 
 

 
 

WAT PA NANACHART

 
     

What 's new

Dhamma Song
Song
Singer
บทบูชาพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ
มาฆะเดือนเพ็ญ
ชินกร ไกรลาศ
คืนเพ็ญวิสาขะ
แผ่วพลิ้วเพลงธรรม
อาสาฬหะบูชา
แผ่วพลิ้วเพลงธรรม
กรรม
แผ่วพลิ้วเพลงธรรม
ผู้ว่ายเวียน
แผ่วพลิ้วเพลงธรรม
สร้างบุญนะ.ละบาปด้วย
แผ่วพลิ้วเพลงธรรม
 
Photos Gallery
 
Knowledge
Buddha's Life
คลิ๊กดูรายละเอียด
 
Dhamma
คลิ๊กดูรายละเอียด
 
Wat in Thailand

 


40539 John Mosby Highway Aldie, VA 20105-2825
Tel: (703) 327-7618, Fax: (703) 327-7646
Email: watpananachart@yahoo.com